ผลงานรางวัลที่ได้รับ

2008 > 2015 President's Award

รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ที่มีผลการดำนเนินงานยอดเยี่ยมในทุกๆ ส่วนงาน ทั้งด้านการขาย ด้านการตลาดหลังการจำหน่าย ด้านลูกค้าสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจโตโยต้า...

2010 > 2015 Best of the Best President's Award

รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3 ปี อย่างต่อเนื่อง...

2015 Best Sales & Service CS Dealer Award

รางวัลค่าความพึงพอใจด้านการขายและบริการ (SSMI & CSI ≥ 940 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน...

2010 > 2015 TEDC

รางวัลมาตรฐานงานคอลเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานคอลเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน...

2009 > 2015 TEDAS Innovative

รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริการลูกค้า และผลการดำเนินงานดีเด่นด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดย รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริการลูกค้า พิจารณาจากผลการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานการบริหารงาน ด้านการบริการหลังการขาย และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นด้านลูกค้าสัมพันธ์ พิจารณาจากผลการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานลูกค้าสัมพันธ์...

2008 > 2015 TECR

รางวัลมาตรฐานงานลูกค้าสัมพันธ์ การรักษาระดับมาตรฐานการดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์และพัฒนามาตรฐานงานลูกค้าสัมพันธ์ของผู้แทนจำหน่ายให้ท้าทายตามหลักวิถีแห่งโตโยต้า...

2012 > 2015 Certified Body & Paint Shop

รับรองมาตรฐานศูนย์บริการ...

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom