ประวัติความเป็นมา

     ท่ามกลางวิกฤตของโตโยต้าท่ัวโลก ท่ีต้องเรียกคืนรถยนต์หลายรุ่นนับล้านคนมาแก้ไขบกพร่อง แต่ในประเทศไทย โตโยต้า ยังคงยอดขายอันดับ 1 โดยเฉพาะโตโยต้า ดีเยี่ยม อุบลราชธานี ของนายสมชาย เหล่าสายเชื้อ เจ้าของโชว์รูมโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมียอดขายรถโตโยต้ารายใหญ่ของอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่เศษ ในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

เซ็นสัญญาเป็นผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า

     นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ จบการศึกษาแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงได้ตัดสินใจลาออกจาก โรงเรียนมาทํางาน เนื่องจากเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งความจําไม่ค่อยดี เรียนชั้นละ 2 ปี จนถึงชั้น ป.5 ครูประจําชั้นอดสงสารไม่ได้ต้องแอบเอาข้อสอบมาให่ท่ีบ้าน เพราะกลัวว่าจะสอบตก หลังจากออกจากโรงเรียนแล้วได้ ไปทํางานตามร้านขายของชําขายหนังสือพิมพ์ หรืองานทุกอย่างท่ีได้เงิน เช่น ขายหัวอาหารสัตว์ ยาปราบ ศัตรูพืช ปุ๋ย ปลาร้า ยาเส้นด้วยเป์นคนสู้งาน ทํางานท่ีไหนก็มีแต่นรัก หลักจากน้ันไปทํางานที่บริษัท เสริมสุข ส่ง “เป็บซี่” ตามร้านต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ทํางานได้ไม่กี่เดือนได้เป็น “พนักงานขายดีเด่น” ที่ ทํายอดขายสูงสุดในประเทศไทย จํานวน 1,222 ลัง ต่อวัน โดยอาศัยหลักการ “ตื่นเช้ากลับดึก” ออกจาก บ้านตั้งแต่เช้าทําให้มีโอกาสไปไกลกว่าคนอื่น และเพิ่มรอบการทํางานได้มากกว่าคนอื่น และไม่มองว่าร้าน ไหนจะซื้อเท่าไหร่ ขายหมด 10 ลังก็ขาย ครึ่งลังก็ขาย เวลาผ่านไปร้านไหนต้องเข้าไปสวัสดี และพูดว่า “เป็บซี่มาเยี่ยมครับ” ทําอย่างนี้ทุกร้าน และขายได้ทุกร้าน คนอื่นอาจไปเยี่ยม 50-60 รายต่อวัน แต่นาย สมชายฯ เยี่ยมได้ 300-400 รายต่อวัน และยังคงรักษาสถิตินักขายดีเด่นเอาไว้ได้ จํานวน 3 ปี ซื่งตามหลัก ควรจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้จัดการ.

     แต่ด้วยเหตุผลว่า ตําแหน่งผู้จัดการต้องมีอายุ 36 ปีข้ึนไป ปรากฏว่า นายสมชายฯ ไม่ได้รับการแต่งต้ัง จึงลาออกจากบริษัท เสริมสุข เพื่อดําเนินตามความฝัน ตั้งแต่ยังเด็ก คือ อยากเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ เคยไปเกาะกระจกโชว์รูมรถยนต์และคิดว่าทําอย่างไรจะ ไปเป็นเจ้าของ จนเข้ากรุงเทพฯ เห็นแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าเต็มท้องถนน เลยวิเคราะห์เองว่ารถแท็กซี่ต้องวิ่งวัน ละ 24 ชั่วโมง รถจงึ ต้องทนทาน ถ้าได้เป็นตัวแทนของโตโยต้า คงทํางานไม่ยาก เพราะผลิตภัณฑ์ดี จึงได้ไป สมัครงานที่โตโยต้าอุบลราชธานี ตัวแทนขายรถโตโยต้าเก้าแก่ในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ด้วยคุณสมบัตที่ จบ แค่ ป.5 สู้ผู้ท่ี จบปริญญาตรี หรือ ปวส. ไม่ได้ จึงได้ยื่นข้อเสนอ จํานวน 3 ข้อ คือ 1.) ทํางานอะไรก็ได้ 2.) เงินเดือนเท่าไรก็ได้ 3.) ทํางานทุกวันไม่มีวันหยุด และด้วยข้อเสนอดังกล่าว โตโยต้าอุบลราชธานี จึงได้รับ นายสมชายฯ เข้าทํางาน เริ่มด้วยงานปัดกวาดรถ และทําทุกอย่างที่นายจ้างใช้ จนวันหนึ่งนายจ้างสั่งให้ไป ส่งรถให้ลูกค้าที่จังหวัดยโสธร ให้เงินไป 30 บาท 2 ชั่วโมงหลังจากนั้น นายสมชายฯ กลับมาพร้อมกับเงินทอน 13 บาท ขับรถไปส่ง และนั่งรถโดยสารกลับมาไม่อู้ และซื่อสัตย์ และเมื่อโชว์รูมท่ีจังหวัดยโสธรมีปัญหา นายจ้างจึงส่ง นายสมชายฯ ไปดูแล ปรากฏว่า 3 เดือนแรกขายไม่ได้เลยแม้แต่คันเดียว แต่ส่ิงหน่ึงท่ีค้นพบคือ คนท่ีมีรถเก่าส่วนใหญ่ อยากซื้อรถคันใหม่ แต่จะซื้อได้ก็ต้องขายรถเก่าให้ได้เสียก่อน นายสมชายฯ จึงใช่กลยุทธหาพ่อค้ารถมือสองมารับซื้อรถ พอขายรถเก่าได้ เขาก็จะมีซื้อรถใหม่กับนายสมชายฯ ยอดขายรถโตโยต้าที่จังหวัดยโสธรพุ่งขึ้นเรื่อยๆ สิ้นปีนายจ้างจัดงานปีใหม่ และบอกพนักงานทุกคนว่าสาขาอุบลราชธานีนั้นอยู่รอดได้เพราะสาขายโสธร.

     นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ ทํางานอยู่ที่โตโยต้าอุบลราชธานี เป็นเวลา 15 ปี เมื่อนายจ้างเสียชีวิต จึงตัดสินใจลาออก และมาตั้งโชว์รูมเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้เซ็นสัญญากับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ถือหุ้นโดยตระกูลเหล่าสายเชื้อ 100% มูลค่าก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท บนเนื้อที่ 22 ไร่ และขยายพื้นที่เพิ่มอีก 33 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 55 ไร่ เปิดบริการ 365 วัน มีคาราโอเกะ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ห้องรับรอง ร้านกาแฟ แบบครบวงจรไว้บริการลูกค้า เวลาลูกค้ามาโชว์รูม มีรถกอล์ฟพาเที่ยวชมแต่ละจุด.

     นายสมชายฯ มอบนโยบายให้แก่พนักงานว่า “ต้องการที่หนึ่งอย่างเดียว ที่สองก็ไม่เอา ปรากฏว่าทุกคนในบริษัทออกอาการมึนงง และพูดเป็นเสียง เดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะในประเทศไทยมีตัวแทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้าถึง 200 กว่าแห่ง และบอกพนักงานเสมอว่า “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้ ขอแค่มีความมุ่งมั่น อะไรที่คุณกลัว อย่าไปกลัว ให้เดินเข้าหามันเลย”.

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom