จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต" ให้แก่พนักงาน ณ Convention Room บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

29 ส.ค. 2559

    วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการฯ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดการะทรวงแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ โครงการสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต” ให้แก่พนักงานของบริษัท ณ ห้องประชุม Convention Room บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด โดย หน่วยงานสังกัดการะทรวงแรงงาน

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom