09 ก.ย. 2559

    วันนี้ (9 กันยายน 2559) นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก TCC Dealer, TMAP – EM TMT (Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing, Toyota Motor Thailand) Top Management & TCC (Toyota Corporation Club) committee เดินทางมาตรวจเยี่ยม บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด ณ โชว์รูม โตโยต้า ดีเยี่ยม อุบลราชธานี

29 ส.ค. 2559

    วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการฯ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดการะทรวงแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ โครงการสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต” ให้แก่พนักงานของบริษัท ณ ห้องประชุม Convention Room บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด โดย หน่วยงานสังกัดการะทรวงแรงงาน

23 ส.ค. 2559

    วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โชว์รูมและศูนย์บริการของเรา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom