นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ

นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ

กรรมการ บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด ก่อกำเนิดขึ้นด้วย “ความฝันและแรงบันดาลใจ” ของผู้มีหัวใจ...ที่เหนือคน..

ข้อมูลส่วนตัว

 • นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
 • ที่อยู่ 99 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • มือถือ
 • อีเมล
 • เฟชบุคโปรไฟล์ www.facebook.com/leeyongjay.laosaichua

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำแหน่งทางธุรกิจ

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด

 

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom