ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ

ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

นับหนึ่งกว่าจะถึงสองหมื่นห้าพันล้านก้าว คนสู้ชีวิต ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ จากก้าวแรกถึงปัจจบัน..

     ความจริงบนเส้นทางการดิ้นรนต่อสู้ ความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะความโง่ และความยากจนที่เคยแฝงอยู่ในอดีต และเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคหรือกำแพงขวางกั้นความมุ่งมั่นพยายามของคนเราได้ จากพื้นฐานความรู้ ที่จบแค่ชั้นประถมปีที่ 5 มาถึงความสำเร็จในระดับดุษฎมหาบัณฑิต และจากชีวิตลูกจ้าง เด็กขายหนังสือพิมพ์ กรรมกรแบกหาม เซลล์ขายน้ำอัดลมเป๊ปซี่ เด็กล้างรถ พนักงานขาย ผู้จัดการ มาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับ ความสำเร็จอย่างมากมาย และยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากสังคม คือสิ่งที่ผมสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อ หนึ่งสมอง สองมือ ความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณธรรม ความกตัญญูรู้คุณ...

ข้อมูลส่วนตัว

 • นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
 • เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2498
 • อายุ 61 ปี
 • ที่อยู่บ้านหนองตาโผ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • บิดาชื่อ นายนที เหล่าสายเชื้อ
 • มารดาชื่อ นางต้า แซ่เล้า
 • สมรสกับนางประยูร เหล่าสายเชื้อ มีบุตรธิดาด้วยกัน จำนวน 7 คน

บุตร-ธิดา

 • นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ
 • นางสาวนรีรัตน์ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุภนัย เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุธาตรี เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุปรีชา เหล่าสายเชื้อ

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผู้ใหญ่สามัคคี จังหวัดยโสธร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การอบรมหลักสูตรพิเศษ

 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโครงการ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2533
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนา “แนวนโยบายผลิตแรงงานอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2534

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดี

 • บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด
 • บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ดีงามธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท ดีพร้อมธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดี จำกัด
 • บริษัท พลังงานแสดงอาทิตย์ ดีเยี่ยม จำกัด

 

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom