โครงการโตโยต้าดีเยี่ยมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดอนปู่ตา ชุมชนบ้านดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

31 ต.ค. 2560

    ท่านประธานกรรมการ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ และ ท่านกรรมการผู้จัดการ คุณสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” สำหรับชุมชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโตโยต้ากับชุมชน

 

    โดยในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนไปร่วมกับชาวบ้านของชุมชนบ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสาธารณะดอนปู่ตา ที่รกร้างให้มีความสะอาดและปลอดภัย พร้อมกับสร้าง “ลู่สำหรับวิ่งและปั่นจักรยาน ” ด้วยการลาดยาง ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ที่ต้องการให้ช่วยเหลือและพัฒนา“ดอนปู่ตา”แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดีของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำพิธีส่งมอบด้วยการตัดริบบิ้นเปิดใช้งาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และจัดทำป้ายชื่อ “สวนสุขภาพชุมชน ดอนปู่ตา บ้านดอนกลาง” เป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ และมีป้ายบอกทางเข้าอย่างชัดเจน ณ ชุมชนบ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนของชุมชนมีความประทับใจ และขอกล่าวขอบคุณกับท่านประธานกรรมการ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ที่มาช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา ดอนปู่ตา แห่งนี้

 

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom