ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด Toyota Deeyiam Co.,Ltd อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี